Özet Gönder

Özetler aşağıdaki link aracılığıyla online yapılmalıdır.

ÖZET GÖNDER KAYIT OL

Konferans bildiri formatları şu şekildedir:

Uluslararası Öğretmenler Konferansı, örnek eğitim materyallerinin paylaşımına imkan yaratan bir platformdur. Formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek tüm etkinlikler konferansta paylaşılabilir. 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetinizi (Türkçe veya İngilizce) online olarak gönderebilirsiniz.

Sözlü Sunum: 20 dakikalık sözlü sunum ve 10 dakika soru, cevap, tartışma, öneri olmak üzere 30 dakikadan oluşmaktadır. Sözlü sunum için başlık ve referanslar dahil 200-500 kelimelik genişletilmiş bir özet gönderilmesi gerekmektedir.

Çalıştay/Atölye: Bu format, atölye liderinin yenilikçi bir yaklaşım, bir öğretme veya araştırma aracı, bir öğretme-öğrenme dizisi veya iyi uygulamaların katılımcılara gösterilmesine, açıklamasına ve deneyimlemesine fırsat sağlar. Atölye çalışmaları 60 dakikadan oluşmaktadır.

Brokerage Event / İşbirliği ve Konsorsiyum oturumu: Bu oturum, teklif sahiplerinin gelecekteki işbirlikleri ve konsorsiyumlar kurmaları için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Ulusal veya uluslararası proje fikirlerini / araştırmalarınız / kitap yazma fikirleriniz hakkında bir poster ile katılabileceğiniz özel bir grup oturumudur. Hazırlanan posterler 3 dakikalık kısa sunumlar şeklinde yapıldıktan sonra katılımcılar ilgili duydukları çalışmalar için karşılıklı görüş alışverişi yapar.

STEM Expo, eğitim firmalarının STEM eğitimine yönelik etkinliklerine ve etkileşimli sergiler dahil ürünlerini, hizmetlerini ve bilgilerini sergileyebilmelerine fırsat sağlamaktadır. 5. Uluslararası Öğretmenler Konferansında STEM Expo kısmı aynı zamanda ICSE Science Factory projesi kapsamında yapılan Lighthouse ve Open Schooling etkinliklerinin paylaşıldığı yerel fuara da ev sahipliği yapacaktır.

Özetinizi aşağıdaki şablona göre hazırlayarak sisteme yükleyebilirsiniz. 

V. Uluslararası Öğretmenler Konferansı Özet Şablonu

 

Tam Metin (isteğe bağlı)
Konferans sonrasında tam metin göndermek isteyen katılımcıların  çalışmaları “STEM Eğitimi Uygulamaları VI” başlıklı bir kitap halinde Vizetek Yayıncılık tarafından yayımlanacaktır. Bu konuda kitap editörü Doç. Dr. Gökhan Kaya (gokhankaya18@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca konferansta sunulan bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra öncelik tanınarak konferansı destekleyen Journal of Multimedia Enriched STEM Education ve STEM Eğitimi Dergisi‘lerinde yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için bu dergilerin editörleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
Konferans ile ilgili sorularınız için Doç. Dr. Gökhan Kaya (gokhankaya18@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz.