Özet Gönder

Özetler aşağıdaki link aracılığıyla online yapılmalıdır.

ÖZET GÖNDER KAYIT OL

Konferans bildiri formatları şu şekildedir:

Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı, örnek STEM eğitim materyallerinin paylaşımına imkan yaratan bir platformdur. Formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek tüm etkinlikler konferansta paylaşılabilir. 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetinizi (Türkçe veya İngilizce) online olarak gönderebilirsiniz.

Sözlü Sunum: 20 dakikalık sözlü sunum ve 10 dakika soru, cevap, tartışma, öneri olmak üzere 30 dakikadan oluşmaktadır. Sözlü sunum için başlık ve referanslar dahil 500 kelimelik genişletilmiş bir özet gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum: Her sempozyum bir oturum başkanı tarafından yönetilir. Ortak bir konu ile ilgili olmak üzere dört farklı çalışma bir sempozyum dahilinde planlanabilir. Sempozyum süresi 90 dakikadır.

Çalıştay/Atölye: Bu format, atölye liderinin yenilikçi bir yaklaşım, bir öğretme veya araştırma aracı, bir öğretme-öğrenme dizisi veya iyi uygulamaların katılımcılara gösterilmesine, açıklamasına ve deneyimlemesine fırsat sağlar. Atölye çalışmaları 90 dakikadan oluşmaktadır.

STEM Show Time / Uygulamalı STEM Etkinlikleri / İnteraktif Poster: Bu oturum, araştırmacıların / öğretmenlerin / uygulayıcıların örnek etkinliklerini, uygulamalarını ve sınıf içi materyalleri de dahil materyallerini görsel veya uygulamalı bir biçimde sunmalarına ve katılımcılarla etkileşimde bulunmalarına olanak sağlar. Bu bölüm 120 dakikadan oluşmaktadır.

STEM Expo, eğitim firmalarının STEM eğitimine yönelik etkinliklerine ve etkileşimli sergiler dahil ürünlerini, hizmetlerini ve bilgilerini sergileyebilmelerine fırsat sağlamaktadır. Bu bölüm 120 dakikadan oluşmaktadır.

Tam Metin (isteğe bağlı)
Konferans sonrasında tam metin göndermek isteyen katılımcıların  çalışmaları “STEM Eğitiminde Etkinlik Örnekleri” başlıklı bir e- kitap halinde Pusula Yayıncılık tarafından yayımlanacaktır. Bu konuda kitap editörü Doç. Dr. Hasan Özcan (hasanozcan@yahoo.com) ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca konferansta sunulan bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra öncelik tanınarak konferansı destekleyen STEM Eğitimi Dergisi‘nde yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için bu derginin editörü Doç Dr. Hasan Özcan ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
Konferans ile ilgili sorularınız için Doç. Dr. Hasan Özcan (hasanozcan@yahoo.com) veya Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı (cakmakci@hacettepe.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.