Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Bozok Üniversitesi

Son derece faydalı bulduğum toplantıda, Türkiye’de fedakâr, yeniliğe açık ve idealist düşünceler ile çalışan öğretmenleri bir arada görmek beni sevindirdi. Çalışmalarını dinlerken heyecan duydum, ilham aldım. “STEM Projelerinde Takımın Rolü” konusunda düşüncelerimi de paylaştım. Sunumumda hazır bulunarak katkı sağlayan katılımcılara da teşekkür ederim.  Böyle güzel bir toplantının gerçekleşmesi için çaba gösteren Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Özcan hocamıza ve şahsında bütün ekibe ayrıca çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Bozok Üniversitesi

Leave a reply